Make your own free website on Tripod.com

Dr Chua Yan Piaw - Nota Lecture (KPLI-R)

Konsep Psikologi & Perkembangan | Fitrah Manusia | Falsafah Pendidikan

Personaliti | Bimbingan | Komunikasi | Peranan Guru

 

Komunikasi Interpersonal
Proses berkongsi maklumat dengan individu lain. Satu proses interaksi yang memerlukan usaha dua hala.

Kemahiran Komunikasi Interpersonal

1. membina perhubungan
2. memberi perhatian
3. mendengar secara aktif
4. menggunakan bahasa yang sesuai
5. memahami bahasa tubuh
6. memberi tindak balas bersesuaian
galakan minima
menyoal
berfikir lantang
terus menerus
menggunakan kesenyapan
mengenalpasti perasaan
refleksi
interpretasi
penjelasan
konfrantasi

Halangan komunikasi

1. Fizikal ketidakupayaan (buta, pekak) dan kesihatan
2. Psikologi pesepsi berbeza antara penyampaian / penerima
3. Persekitaran pesekitaran tidak selesa
4. Sosial perbezaan budaya, kepercayaan